“Kasihan nawa ng Panginoon…

“Kasihan nawa ng Panginoon ang isang nagdadasal, ang nagdarasal ng taimtim at taos sa puso. Batid ko ang busilak ng iyong kalooban, kagyat mas pinili ang isaayos ang buhay-buhay. Ninais na magawang talikuran o iwasto ang ilan sa mga maling gawi, ngunit ito’y hindi nangangahulugang pagtalikod sa isang pagsasamahang pangkaibigan.”

Pansumandali ko munang kakausapin ang blogsite ko, tutal akin naman ito eh. (request granted for a while)

About 25pesocupnoodles

umaasa, dreamer, lover, minsan sobrang lambing (minsan lang), madalas bolero...
Quote / Sitasyon | This entry was posted in idolo, quotable quotes and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to “Kasihan nawa ng Panginoon…

  1. binky ay nagsasabing:

    Bawal! 🙂 live at peace with every soul on earth, that you may live at peace with yourself.

  2. Leeyo ay nagsasabing:

    Hahaha! may umaangkin ba ng blogsite mo, benchingko? 🙂
    hmmmm… anong meron?

mag iwan ng bakas ha....na mananatili sa paglipas ng bukas.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s