Iyong Sandigan, Siya Mong Kahinaan (Your Strength Becomes Your Weakness)

(PAALALA bago basahin: Ang pahayag na ito ay hindi para kung kaninuman, bagkus ay para lamang sa mga taong direktang may kinalaman sa bawat pangyayari.)

Kakayanin ba ng inyong kalooban ang hambalos at hagupit ng aking mga kataga. Ito’y magdudulot ng panghabambuhay na marka. Di tulad ninyo, hindi ko nais ang kumitil ng buhay, ngunit, ito’y nasisiguro kong magsisilbing isang sugat sa inyong mga paniniwala, pananaw at prinsipyo ukol sa maling gawi sa kinagisnang tradisyon.

– 

Aking hayagang kinukundena ang muling pagpanaw ng isang kabataang estudyante, bunsod marahil ng di umano’y “fraternity hazing” (halaw sa bali-balita jul 31 2012, umaga).

 

Sa kabila ng ilang mga batas at mga alituntunin laban dito, nasisiguro ko, ipikit ko man at takpan ang aking dalawang mata at tainga, batid kong patuloy pa rin itong nangyayari at mangyayari, walang pagdududa. Ang mga bagay na ito, sa aking pakiwari ay hindi kailanman mapipigilan, ito ay parte na nang tradisyong kinagisnan.

– 

Hindi na ako magiging plastik pa sa aking nararamdaman, batid ko rin naman na ang mga batas ukol dito ay sadyang walang patutunguhan. Para lang tayo o kayo man ay magmumukhang tanga sa kawalan. Gagawa, pag-aaralan ng masusi at lalapatan ng tamang baybay at gramatiko, ngunit at kapag ito’y na-isabatas na, nariyan na ang mga bagong pamamaraan upang dito’y lumihis (circumvent) ng pasimplehan, o kung minsan ay garapalan at hayagan.

– 

Kayong mga nagkukubli sa huwad na gawi. Alam ko, na ang kahinaan ninyo ay ang samahang inyong kinabibilangan. Ang itinuturing ninyong sandigan ay natitiyak na sumasalamin sa inyong kahinaan, aminin ninyo man ito o hindi, ito ang pawang katotohanan. Marahil nababanggit ko ito, sapagkat alam ko na kaya ninyong baluktutin at lumiko sa inyong mga prinisipyo para lamang mabigyan katugunan hiling ng inyong samahan.

– 

Kung gaano ang galit at saya ninyo habang paunti-unti ninyong inaagawan ng buhay ang isang tao, alam ninyo bang, ganoon din ang galit na aking nararamdaman habang bumabagsak ang aking daliri sa pagtipa ng bawat kataga. Marahil sa pagtatapos ng aking pamuna, magkaiba na ang ating madarama, ako’y makakadama ng lubos na kapayapaan sa aking kalooban. At iyon ay tunay na tunay na magiging kaiba sa inyong pakiramdam, dahil, natitiyak kong hinding-hindi kayo patutulugin at patuloy kayong uusigin ng inyong konsensya.

– 

Isang katanungan din ang hangad kong iwan,

– 

“Nanaisin mo rin bang mapabilang sa isang samahang walang iwanan, kahit sa baluktot na paniniwala at mga pangangatwiran?”

ayun lamang po…

 

P.S.

Ang kathang ito ay alay hindi lamang para sa mga binawian ng buhay at maging sa kanilang iniwang luhaang pamilya, kundi, ito rin ay para sa mga kabataan na napariwa at patuloy na nilalamon ng maling gawi ukol sa tradisyon.

Salamat sa katha ni Rocky Rivera, na nagkaroon ng balanseng pagtalakay sa usaping ganito.

Advertisements

About 25pesocupnoodles

umaasa, dreamer, lover, minsan sobrang lambing (minsan lang)...
Galeriya | This entry was posted in hango sa buhay, kathang-isip, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

48 Responses to Iyong Sandigan, Siya Mong Kahinaan (Your Strength Becomes Your Weakness)

 1. chilledhoney ay nagsasabing:

  nakakagigil na tema, aking babalikan at bibigyan din ng nanggigigil na palagay

  • chilledhoney ay nagsasabing:

   at ang palagay ay manggagaling sa isang opisyal at kasapi ng isa ding uri ng kapatiran ngunit mahigpit na kumukundena sa maling gawi
   at NAGSUSUMIKAP pangalagaan at ipatupad ang tamang alituntunin ng tinatawag na ‘kapatiran’… Hihimayin at paghihiwalayin ang kasalanan ng ‘taong mainit’ sa ‘kapatirang dapat ay nagkakalingaat di pumapatay’

   ( Walang magagawa sa inyong paghusga dahil ang mga pangyayari ay talagang nakakapag puyos ng damdamin. Tanging hiling, silipin ninyo aking payak na pananaw sa usaping ito.)

   “Aking nais bigyang diin na ang aking mga pahayag ay pahayag ko lamang bilang opisyal at kasapi ng kapatirang kinabibilangan at hindi opisyal na pahayag ng aming samahan. HIndi rin ito pagtatanggol sa Fraternity ngunit isa lamang malayang pagbalangkas sa kasalukuyang kalagayan at kinakaharap ng mga ito. Anuman ang inyong reaksyon sa aking maanghang na mga titik ay sa akin ituon at hindi kung kanino pa man. I will be wholly responsible and accountable for the consequences of the strong statements I will make…”

   Sa pagtakatak ng aking mga kataga, sa pagtapon ng aking tinta, nawa’y magkaroon ng kaunting linaw ang usaping ito, mula sa isang payak na pananaw. Hindi ako magbabanggit ng mga KAPATIRANG sangkot, sapagkat ang layunin ay himayin at paghiwalayin ang “kasalanan” ng mga ‘taong mainit’ mula sa kabuuang imahe at prinsipyo ng mga ‘kapatirang dapat ay nagkakalinga , dumadamay, naglilinang ng kakayahan at HINDI DAPAT PUMAPATAY’… MAHABA MAN, DASAL AY MABASA NINYO ITO.

   Nainspire sa dalawang magkaibang pananaw at paraan ng pamamahayag … 25pesocupnoodles at Rocky Rivera.

   AT DAHIL AKO AY ISANG LIBRA, NAIS KONG IBALANSE ANG USAPING NAKAKAGIGIL SA DALAWANG ASPETO:

   Ang PAGKITIL ng buhay na bigay ng Panginoon
   Ang muling PAGDUNGIS sa PANGKALAHATANG imahe ng “KAPATIRAN” na aming pinagsusumikapang ayusin.
   Nasi kong magpahayag sa mula sa tatlong pananaw:

   Pananaw ni Maestro Cup (Dahil alam kong malawak ang kanyang pananaw at ako ay nabigyan ng pahintulot magbigay ng malayang pagpuna sa kanyang kaisipan. Hindi ko binalangkas ang kay Rocky dahil di ako nakahingi ng pahintulot na himayin ang kanyang katha)
   Pananaw ko bilang isang SORORITY (at isa sa pangkalahatang tagapangalaga ng FRATERNITY AT SORORITY o CONFRATERNITY na kinabibilangan)
   ATING BASEHAN:

   RA 8049 (AN ACT REGULATING HAZING AND OTHER FORMS OF INITIATION RITES IN FRATERNITIES, SORORITIES, AND ORGANIZATIONS AND PROVIDING PENALTIES THEREFORE.)
   PANUNTUNAN NG KAPATIRANG KINABIBILANGAN AT KARANASAN NG MAY AKDA
   PAGHIMAY:

   “Di tulad ninyo, hindi ko nais ang kumitil ng buhay, ngunit, ito’y nasisiguro kong magsisilbing isang sugat sa inyong mga paniniwala, pananaw at prinsipyo ukol sa maling gawi sa kinagisnang tradisyon.” – cupnoodles

   Sa aking pananaw:

   – NAIS : Tulad mo rin, ang pagpatay ay hindi NAIS ninuman. Nagkataong ang mga sangkot ay di sumunod sa takdang patakaran (ang di pagsunod ay CHOICE ng sangkot, kagustuhang sumuway sa regulasyon ng proseso ng pagsasala at pagsubok sa “recruit”, “slave” or”neo”, anuman ang tawag nila, na nagbunga ng pagkitil ng buhay” HINDI ITO KAILANMAN NAGING NAIS NG SAMAHAN. Ito ay bunga ng maluwag na pagpapatupad ng panuntunan at bugso ng damdamin ng kabataang hayok sa pagpapalabas ng mga kakayahan na tila ba ay may pinapatunayan. Maluwag ang hawak ng mga Elders ng samahan. Mali ang paggabay. Mali ang pagkakaunawa sa mga prinsipyo at panuntunan.

   – TRADISYON: Matanong lamang, ano ba sa inyo ang sinasabing “tradisyon”? Ang tradisyon ba na nasa isipan ay ang “PAHIRAP”, “SUNTOK”, “TADYAK”, “HATAW” ? Kung gayon, ang mga iyan din ay aming di sinasang ayunan, sa panahong inilabas ang RA 8049. Noong bago iyan naisabatas, masasabing ang salitang “TRADISYON” ay NAABUSO ng iba. Ang “TRADISYON” ay di lamang tumutukoy sa pagsubok sa katatagan at tindi ng kagustuhang sumapi ng isang nilalang na ang karamihan nga ay ginagawa sa pamamagitan ng PISIKAL NA PANANAKIT, tulad ng akala ng karamihan. Ang “TRADISYON” ay higit pa riyan. Ito ay pagpapahalaga sa kapahipakinabang na simulain ng isang KAPATIRAN. Sa simula pa lamang na ito ay maitatag, ang TRADISYONG sinasabi ay ang maging kapakipakinabang sa kumunidad na ginagalawan, paglinangin ang kakayahan ng bawat isa, at magtulungan sa oras ng pangangailangan (hindi sa rambol kundi sa pangangailangang makatapos sa pag-aaral o makaraos sa buhay).

   – Maaring NOON, matindi ang hatawan… maari din namang ngayon, mayroon pa rin, di lang natin alam. Ngunit aking inuulit, maraming ibang paraan upang subukin ang tatag, tyaga, at kagustuhan ng miyembro upang maging karapat dapat sa samahan. Hindi kinakailangang may sakitan. Regulated na nga di ba? Ang tanong sa ibang namumuno ng iba’t ibang kapatiran, o yung mga kasamahan naming sa GREEK LETTER ORGANIZATIONS, kayo ba ay may pagkilos upang ayusin ang inyong mga hanay?

   “Aking hayagang kinukundena ang muling pagpanaw ng isang kabataang estudyante, bunsod marahil ng di umano’y “fraternity hazing” (halaw sa bali-balita jul 31 2012, umaga).” – cupnoodles

   Sa aking pananaw:

   – Ako man ay SANG-AYON ng hindi lamang isang daang porsyento, kundi isang milyong porsyento pa! GOD IS THE ONLY ALPHA AND OMEGA (God is our beginning and end)… Walang sinuman ang may karapatang bawiin ang buhay ninuman! Mabuti man o masama ang isang tao, wala sa atin ang pasya upang kitlin ang kanyang buhay. Iyan rin ang pananaw at pangsang-ayon na aking ginagarantiyahan mula sa mga kasamahan at kakilala mula sa iba’t ibang kapatiran na may PANINIDIGAN SA TAMANG GAWI. KUNG ANAK KO RIN ANG NAGING BIKTIMA, MAGTAGO NA ANG MAYSALA SA PINANGGALINGAN NILA!

   – Maging kami ay hindi natutuwa sa pagkamatay ni G. Marcos o ng iba pang nagging biktima ng “hazing”. Kami nga ay nangangalit, nabubuwisit at HUSTISYA din ang aming sigaw para sa kanila! Sa iilan TAONG nagkamali, naging Kriminal, ang LAHAT ng kapatiran ay nahusgahan…. PAANO KAMI HINDI RIN MAGAGALIT? KAMI MAN AY MAY PAGPAPAHALAGA SA BUHAY NA HIRAM.

   “Sa kabila ng ilang mga batas at mga alituntunin laban dito, nasisiguro ko….batid kong patuloy pa rin itong nangyayari at mangyayari, ……hindi kailanman mapipigilan, ito ay parte na nang tradisyong kinagisnan.” –cupnoodles

   Sa aking pananaw:

   – Ang unang punto na sa kabila ng mga alituntunin, may mga “Kapatiran” pa ring “nanakit (tradisyon sa inyong pagkaunawa)” ngunit HUWAG LAHATIN. May mga pagkilos sa ibang mga nakakaunawang mga “kapatiran”, mga “kapatiran” na ang mga namumuno at ang mga kasapi ay iisa sa pagkondena sa maling gawi at nais isalba ang natitirang paniniwala ng mga taong pinagsisilbihan ang “Fraternity” ay tulad din ng kahit anong Non-Government Organizations na nakikipagtulungan upang mapaunlad ang ating bayan, sa aming hamak at payak na paraan.

   – Ang pagkakamali ay nasa taglay na damdamin at taglay na kahandaan ng isang frat member na sumukat sa kakayahan at determinasyon ng isang bagong recruit. Nariyan din ang kamalian na nagpapabaya ang tinatawag na mga “elders” ng kapatiran na silang dapat nagbibigay ng tamang gabay sa mga bagong sibol. Ang bagong sibol ay MAPUPUSOK at salat sa KARANASAN sa paglagpas sa mga hamon ng buhay kung kaya’t ang kanilang pang-unawa ay masusukat lamang gamit ang isang maliit na kwadrado. Hindi pa nakakaunawa ng consequences ng kanilang mga maling gawi at kung paano nito sila ibubulid sa pagkakasala at kalaunan paano sila itatapon sa bilibid. NASA TAMANG PAGGABAY NG MGA NAUNA AT MAITUTURING NA PANTAS NG SAMAHAN ang kanilang ikaliligtas sa ganitong mga kamalian.

   “Gagawa, pag-aaralan ng masusi at lalapatan ng tamang baybay at gramatiko, ngunit at kapag ito’y na-isabatas na, nariyan na ang mga bagong pamamaraan upang dito’y lumihis (circumvent) ng pasimplehan, o kung minsan ay garapalan at hayagan.” – cupnoodles

   Sa aking pananaw:

   – Tama ka sa puntong ito. Ang interpretasyon ng isang batas o atakaran ay sigun sa pang-unawa ng taong nagbabasa. Maarning napakaganda ng layon maging ang pakakatitik nito ngunit kung ang pagkakaunawa ay lihis, ang pagpapatupad ay hahaluan ng pagkaganid sa kapangyarihan o sa huwad na kalakasang dala ng isang samahang sama-sama sa maling gawi, WALA ITONG KWENTA.

   – Ngunit, kung ang isang samahan ay may matibay na pundasyon upang isakatuparan ang lahat ng gabay sa tamang gawi, ang batas na tinutukoy ay magkakaroon ng KAHALAGAHAN at ang mga ganitong pangyayari ay maiiwasan.

   – Sino-sino ba ang may kasalanan? Ang mga humataw lamang? Ang kanilang mga kasamahan? Ang kanilang mga taga payo? O LAHAT ng may kinalaman sa pag re-regulate ng mga proseso? – Kasama na ang paaralan, ang gobyerno, maging ang mga taong nanunungkulan dito. PALAGAY KO, kung ang bawat isa ay ginagawa ang kanya-kanya trabaho upang maipatupad ang batas ng MAAYOS at CONSISTENT, hindi ningas kugon, WALANG MAMATAY, WALANG MAHIHIRAPAN, DADAMI ANG Non Govt Organizations na magiging katuwang ng ating pamahalaan, gamit ang kanya-kanyang kakayahan pinansiyal at material upang tumugon sa pangangailangan ng mga komunidad kung saan sila naroroon.

   Bakit nga ba sumasali sa isang ganyang klaseng samahan ang isang teenager? Maaring:

   1. Kulang sa kalinga at pangaral ng mga magulang kung kaya’t naghahanap ng ibang matatakbuhan

   2. Kulang sa suporta, sa pamilya man o sa kumunidad na ginagalawan kung kaya’t naghahanap ng magkakalinga

   3. Barkadahan lang (Peer Pressure)

   4. May nais patunayan

   Sa palagay ninyo, kung ang mga magulang ay laging nariyan para sa kanilang mga anak, kung nagagabayan sila ng maayos, kung MASAYA ang loob ng pamilya, kung ang mga guro ay nakamasid at nakabantay, kung ang mga tao sa paligid ay di mapanghusga at kung ang paaralan ay mahigpit sa pagpapatupad ng alituntunin, MAY SASALI PA BA? – kahit anong ganda ng layunin ng samahan, palagay ko, kakaunti na ang sasali dahil, hindi hungkag ang pakiramdaman ng isang teenager.

   “Kayong mga nagkukubli sa huwad na gawi. Alam ko, na ang kahinaan ninyo ay ang samahang inyong kinabibilangan. Ang itinuturing ninyong sandigan ay natitiyak na sumasalamin sa inyong kahinaan, aminin ninyo man ito o hindi, ito ang pawang katotohanan. Marahil nababanggit ko ito, sapagkat alam ko na kaya ninyong baluktutin at lumiko sa inyong mga prinisipyo para lamang mabigyan katugunan hiling ng inyong samahan.” – cupnoodles

   Sa aking pananaw:

   – Hindi lahat ng KAPATIRAN ay may ganyang mga miyembro. Batid na meron sa paligid, lalo na ang mga SIRA-ULO, MANGGAGAMIT, GANID, PEOPLE WHO USURP AUTHORITY IN FAVOR OF THEIR BRODS…. SILA ang mga dapat KALAWITIN NI KAMATAYAN. Patawarin naman ako, pero ako at ang iba pang mga tulad ko na nasa tuwid na daan ay NAGGAGALAITI DIN SA MGA HAYUP NA SUMISIRA ng dapat na imahe ng “KAPATIRAN”. Nagpapakahirap kaming umikot sa Pilipinas, gamit ang aming sariling mga resources upang mailinya lang ang lahat ng pagkilos at alituntunin sa RA 8049, at panatilihin ang pagtanggap ng mga mamayan sa kahalagahan ng existence ng mga FRATERNITIES…. TAPOS ETO? Kayo lang ba ang nagagalit? KAMI RIN!!! Higit pa sa galit ninyo marahil!!!!

   Anong BUTI ang naibibigay ng ISANG FRATERNITY nasa tamang landas?

   Di ko alam ang iba, ngunit sa aking sariling karanasan:

   – Nakatapos ako ng Nursing dahil tinulungan ako ng mga brods and sis nang kami ay magipit.

   – Isang tawag lamang, mayroon ako agad volunteers sa medical missions

   – Isang tawag lang, meron kaming taga-linis ng barangay na din a sinasahuran, may dala pang pagkain

   – Isang tawag lang ng kapatid, may sasakyan nang darating kapag may emergency

   – Isang tawag lang, umiikot na ang sombrero para may tulong nang pang tuition, may pangpaanak, may panglibing ang isang miyembro.

   – Isang tawag lang, may magbibigay na ng tulong at payo sa mga thesis at sa sa kung ano pa mang pangangailangan upang makapagtapos sa pag-aaral

   – Isang tawag lang, may mga pupumunta na upang magbayanihan kung may bahay na bumagsak o nasalanta ng bagyo..

   ISANG TAWAG LANG, kapag nagtipon, at may tapat na liderato, kapaki pakinabang ang samahan…

   HINDI MAN ITO SA LAHAT NG URI NG KAPATIRAN, pero ito ang aking karanasan sa AMING Confraternity.

   MERON NAMANG PAKINABANG. KAHIT PAPAANO.

   Sa pagsagot sa katanungang iniwan:

   “Nanaisin mo rin bang mapabilang sa isang samahang walang iwanan, kahit sa baluktot na paniniwala at mga pangangatwiran?” -cupnoodles

   Aking kasagutan:

   – HINDI, WALANG DUDA, DAHIL SA IYONG BANGGIT, ITO AY WALANG KWENTA. Yang ganyang klase ay di dapat tinatangkilik o inaayunan, tama kang malupit!

   NGUNIT:

   Kung ang pamunuan, mga elders at ang mga kasapi ng kapatiran ay NASA TAMANG LANDAS at NANATILING SUMUSUNOD SA TAMANG GAWI… MAAARI KONG PAYAGAN ANG AKING MGA SUPLING, KUNG KANILANG NANAISIN… SISIGURADUHIN ko lamang na ang samahan ay dadaan sa aking mapanuring mata at sumusunod sila sa nararapat na patakaran at layunin.

   Tutal naman, sa aming magkakapatid, tatlo kaming pumasok sa iisang KAPATIRAN…DI MINSAN MAN NAGSISI…

   Heto lang po lang po ang akin. Hindi ko kayo pinipigilang humusga o magbigay ng sariling pananaw. Salamat sa pagbabasa.

 2. binky ay nagsasabing:

  “Nanaisin mo rin bang mapabilang sa isang samahang walang iwanan, kahit sa baluktot na paniniwala at mga pangangatwiran?”

  Sino nga ba ang dapat sisihin sa mga ganitong pangyayari?
  Ang mga magulang na nagkulang sa pagpayo sa kanilang mga anak?
  o ang mga biktima dahil alam na nila ang maaaring patunguhan ng kanilang mga desisyon ngunit pinilit pa ring ipagsapalaran ng buhay dahil sa buyo ng akalang magiging sandigan pagdating ng panahon
  o ang mga salarin dahil kahit alam na nila na maaring makamatay ang kanilang gagawin pinili pa rin nilang gawin dahil
  1. maaring lasing o naka droga
  2. dahil sa kantyaw (peer pressure)
  3. alam nila na maari silang magtago sa likod ng mga taong nasa posisiyon at tinatawag na bro?
  o ang mga paaralan? kulang pa ba ang mga batayan at alituntunin sa ganitong mga samahan?
  o ang pamahalaan, mambabatas, mga hukom at mga alagad ng batas?

  Ano pa ba ang dapat gawin? sino ba ang dapat ang sisihin sa mga ganitong kaso na halos paulit-ulit?

  Nakakagalit, nakakagigil, sana nga hindi na maulit, pero ang pagbabago nagsisimula sa sarili kaya sang-ayon ako sa tanong mo.. gugustuhin mo bang mapabilang sa ganitong samahan?

  • 25pesocupnoodles ay nagsasabing:

   naku binibini ang iyong mga katanungang iniwan ay palagay ko mananatili pa na hanggang pananong mandin, pagkat ang tangi at aking pakiwara yan ay masasagot ng deretsahan ng mga taong kasapi ng “kapatiran”, batid na sila ang may kaalaman kung bakit sila sumapi sa isang “kapatiran”, subalit ano’t anu pa man ang kanilang mga kadahilanan, ang sa ating mga taga-labas ay dapat na igalang ang kanilang mga desisyon. dahil sa ating pananaw lalo sa akin bilang taga-labas ay napaka limitado.

   pagkat naniniwala ako sa prinsipyong,

   “Saka mo lamang lubos at buong pusong mauunawan ang isang bagay at pagkakataon, sa oras na ito’y iyong maranasan o mahawakan”.

   ayan lamang Binibini. salamat sa iyong mga katanungang iniwan sa akin at sa mga mambabasa ng kathang ito.

 3. kayedee ay nagsasabing:

  di ko nga din maintindihan bakit kailngan saktan muna ng wagas bago maisama sa isang samahan.

 4. potsquared ay nagsasabing:

  may tapang ang bawat kataga.. saludo ako sa iyo kaibigan… nagtataka rin kasi ako na paulit-ulit na nangyayari itong ganitong sitwasyon..

  • 25pesocupnoodles ay nagsasabing:

   ako man ay saludo sa iyo pot-pot, balita ko, nakalabas ka sa isang looban ah, hehe, nasagap ko lang sa aking pag-gala-gala sa isang hardin. mainam para sa iyo at para na rin sa ating lahat. saludo ako sa iyo ha, lalo sa iyong mala-olimpik na pag-dive sa isang napakakitid na salbabida. magaling ka nga talagang lumusot o lumabas sa iyong pinapasukan. salamat po.

   • potsquared ay nagsasabing:

    hindi madali ang lumabas, pero kinaya… maraming salamat cup… kailangan talaga magkaroon ng paninindigan sa sarili at pillin ang mabuti laban sa masama… hindi ko na maibabalik ang anino ng kahapon pero kaya kong pagandahin ang aninag ng bukas… at talagang nasingit pa rin ang pag dive ko sa salbabida.. ehehehehe.. pero ang totoo dapat hanggang dibdib lang yun… masyado atang sakto ang pagtalon ko kaya tumuloy hanggang bilbil… ehehehe… salamat kaibigan!! mabuhay!

  • 25pesocupnoodles ay nagsasabing:

   Dama ko POt-PoT ang iyong mga kataga, lalo-lalo ang linyang ito,

   “kailangan talaga magkaroon ng paninindigan sa sarili at piliin ang mabuti laban sa masama… hindi ko na maibabalik ang anino ng kahapon pero kaya kong pagandahin ang aninag ng bukas…”

   – tunay na tunay at ito’y magbibigay ng mga bagong pag-asa sa mga mambabasang uhaw sa kaisipang positibo. Iba pa rin talaga kapag nasa daang matuwid, malakas ang hatak sa mga makabuluhang ideya at pananaw. (positivity is in the air)

 5. J. Kulisap ay nagsasabing:

  May magandang layunin daw ang mga ganiyang samahan pero ang nagbubulid din nito sa masamang imahe ay ang mga taong kasapi nito. Palagay ko sila din ang puputol sa tanikalang sila lang din naman ang biktima.

  Tigilan na ‘yan kung walang magandang bunga.

 6. Pingback: Fraternity or Sleep for Eternity? (Isang Paghimay) « Chilledhoney's Blog

 7. Ang Tambay na si MyR ay nagsasabing:

  Sa kalaunan magwawakas din ang lahat ng ito….:-(

 8. karenicanix ay nagsasabing:

  Very brave topic…. Hindi ko rin po maintindihan bakit may ganitong samahan sa ating lipunan. Ang lalim mo mag-Tagalog. Cup! Prof ka ba sa Filipino? haha! 😉

  • 25pesocupnoodles ay nagsasabing:

   siguro may mga taong mapaghanap talaga ng kalinga, at marahil na rin pakiramdam nila, nandoon ang lubos na pagkalinga, pakiwari ko lamang, maganda sigurong tanungin natin ang mga taga-loob, hehe.

   ako’y hindi isang Guro, ako’y tagahanga lamang ng ating mga Guro (MABUHAY silang mga GURO sa maayos na pagtataguyod sa mga mag-aaral).

   ako’y isang manggagawa na parating nag-aanalisa sa larangan ng pagbibilang-bilang. at sa tuwing mapapahinga sa kawalan, tsaka pumapasok ang pag-aanalisa at paghahabi ng mga katagang tubong Pinoy.

   ang “samahan” sa aking pakiwari ay tunay na may malalim na pinag-ugatan. dahil kung ako man ay magtatayo ng isang samahan, titiyakin kong ito’y may malalim na pinagmulan, at hindi isang basta-basta lamang.

   salamat karenicanix sa iyong pagtanong-tanong.

   • chilledhoney ay nagsasabing:

    napakaganda na muling maghabi ng tugon, napakagandang paliwanag 🙂

   • karenicanix ay nagsasabing:

    Haha! Kung sinuman ang guro na nagturo sa’yo ng wikang atin, magaling sya! 😀 Naalala ko tuloy ang prof ko sa Filipino1 at Rizal. Isang nagtampo dahil hindi ko sumali sa writing contest na madadala din ang pangalan nya sana. At isang pumapasok sa klase at nagtuturo na naka-outfit ni parang animé pero ansakit sa mata! Haha! 😀 Cheers to life, Cup! Wag ka na siguro magtanong sa “loob”.. Baka sumikat ka eh, delikado! Hehehe. 🙂

    • 25pesocupnoodles ay nagsasabing:

     pagkaka-alam ko ay medyo weird din ang aura ng aking Guro sa Filipino 101 at Jose Rizal LIfe & Works, pero lubhang sila’y magagaling, bihasa at passionate sa kanilang mga field of studies. Ika nga, sa iyong pagpili alamin mo ang iyong passion para lumabas ang isandaan mong porsiyento. ayun lang. hello again karenicanix.

 9. silver price ay nagsasabing:

  Para sa mga liham ng paanyaya (para sa mga Administrador at mga kasapi ng BAKAS); reply slips (Ingles at P/Filipino); programa; DepEd advisory at Ched memo; mga detalye kaugnay ng pagpapatala; mapa ng lokasyon ng Don Bosco Technical Institute, Makati at iba pang impormasyon, pakitingnan lamang ang mga kalakip.

 10. Pingback: PweDe Ba AnG TuLa sa Pa-KoNTesT? | 25pesocupnoodles

 11. Pingback: TaLiNo ( knowledge power ) | 25pesocupnoodles

 12. thelovelybiatch ay nagsasabing:

  Moks, i STRONGLY disagree with your paragraphs 1, 4, 5, 6, and 8 which I chose not to discuss publicly. At any rate, happy pa rin tayo diba, hihihi.
  p.s. hindi totoong walang ngipin ang batas natin para dyan. meron ng mga naparusahan at nagdusa dahil sa pinataw na hatol at LUBOS nila itong pinagsisisihan
  p.s.s. hindi kita masisisi kung iyan ang pananaw mo. Pero kung kabilang ka, malalaman mo ng lubusan.
  p.s.s.s. extreme cases lang ang mga nabanggit mo at dahil yan sa “hindi” tamang palakad ng “initiation master” nila. May pagkukulang, bakit ba hindi. But do not generalize.

  However, i do appreciate your strong opinion on this one. Kailangan din ng isang kagaya mo to remind those inside the “institution” to do their duties responsibly and diligently, without any taint of negligence or whatsoever. I’m with you on this one EXCEPT for those paragraphs which I mentioned above.

  Mabuhay.

mag iwan ng bakas ha....na mananatili sa paglipas ng bukas.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s